นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.macau888.live นั้นเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเราทุกๆท่าน จึงอยากขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านจะได้รับจากเว็บไซต์ของเรา การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา และใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.macau888.live
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.macau888.live ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.macau888.live ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.macau888.live ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านทราบถึงความคุ้มครองที่จะได้รับจากเว็บไซต์เรา และเป็นสิ่งที่ท่านควรจะต้องทราบก่อนเข้ามาใช้บริการกับทางเรา

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.macau888.live เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้า
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
  • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ www.macau888.live อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.macau888.live ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

ท่านจะติดต่อ www.macau888.live และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้เราได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ข้อมูลของท่านมีการป้องกันที่แน่นหนามากยิ่งขึ้น และทางเรารับรองได้เลยว่าจะไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลท่านอย่างเด็ดขาด รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย MACAU888 (www.macau888.live)